Home Mens & Natuur

Mens & Natuur

 

Mens & Natuur

 

Deel de Natuur gaat per definitie over natuurfoto’s. In dat verband doet het misschien op het eerste gezicht wat vreemd aan dat onze site ook plaats biedt aan foto’s in de categorie “Mens en Natuur”. Toch is dat naar onze mening zinvol, zeker in Nederland, één van de dichtstbevolkte en meest gecultiveerde landen ter wereld.

Ons land staat vol met hoogspanningsmasten, windmolens en industriële gebouwen. De natuur moet zich daarbij aanpassen en de natuurfotograaf dus ook.

Recent zijn er diverse interessante foto’s op onze site gepubliceerd waarbij de relatie tussen mens en natuur in beeld is gebracht. Soms zorgden deze beelden voor discussies bij de moderatoren. Welk beeld geeft nu voldoende natuur weer en welk beeld niet. Tussen publicatie en afwijzing van dit soort beelden zit een dunne scheidslijn waardoor de beslissing soms positief uitvalt en soms niet.

Om meer duidelijkheid te scheppen voor zowel deelnemers als moderatoren zijn recent de Algemene Criteria aangepast. Deze wijziging zal in de praktijk vooral van toepassing zijn op de aangeboden foto’s in de categorie Mens & natuur.

“Foto’s die aangeboden worden dienen een overwegend natuurlijk karakter te hebben. De ‘menselijke maat’, in de vorm van bouwwerken, mag niet het hoofdonderwerp zijn of prominent of storend in beeld zijn. Van deze criteria kan worden afgeweken als op de foto naar voren komt dat de natuur gebruik maakt van de menselijke omgeving of als de moderatoren van mening zijn dat het een bijzonder moment betreft.”

Hieronder staan enkele voorbeelden van gepubliceerde foto’s die met deze nieuwe spelregels opnieuw tegen het licht worden gehouden. Ondanks vastgestelde regels blijft er altijd een grijs gebied bestaan. De eindbeslissing ligt in zo’n geval bij het team van moderatoren. De ene keer zal  de beslissing voor de fotograaf positief uitvallen, de andere keer teleurstellend. 

 

 

“Op de paaltjes” van Eric Gibcus heeft duidelijk de uil als hoofdonderwerp en is geschikt voor publicatie

 

 

 

“Ooievaar op elektriciteitsmast” van Pauline van Marle laat middels het ooievaarsnest zien dat de natuur soms gebruik maakt van producten van de mens en is daardoor geschikt voor publicatie

 

 

 

“IJsvorming” van Nieske Siepel geeft een bijzonder moment weer en is geschikt voor publicatie

 

 

 

“Op de grond” van Eric Gibcus heeft duidelijk de zwanen als hoofdonderwerp en is geschikt voor publicatie

 

 

 

“Arkemheen” van Klaas Brolman. Een heel fraaie grafische plaat waarin het gebouw toch een zeer prominente hoofdrol speelt boven het natuurlijk element, onder de aangepaste voorwaarden niet meer geschikt voor publicatie

 

 

 

“Twee maal kijken” van Peter van de Bos laat een fijn symmetrisch beeld zien met fraaie complementaire kleuren waarin het huis toch een zeer prominente hoofdrol speelt, onder de aangepaste voorwaarden niet meer geschikt voor publicatie

 

 

 

“Pimpelmees in sluiskast” van Pauline van Marle laat door de nestelende Pimpelmees zien dat de natuur soms gebruik maakt van producten van de mens en is daardoor geschikt voor publicatie

 

Reacties

Geef een reactie