3. Dieren, gefotografeerd vanuit een hut, auto of schuiltent. 


Lepelaarshut 

Kuifeend op zoek naar algen 


Deze kuifeend is volgens mij op zoek naar algen. Dit gedrag heb ik ook gezien bij slobeenden.
Het is wel een beetje raar gezicht.