Groene Hart Deze Torenvalk was erg nat geregend en probeerde net als een Aalscholver te drogen.