Wageningen In de vroege morgen zie je de dauw op het riet en juffer.