Oostvaardersplassen Vorig jaar 2012 ( januari) kwam het wild in de Oostvaardersplassen naar de rand van het gebied om de laatste resten weg te grazen. De rest van het gebied was toen al helemaal kaal gevreten.