1. Beïnvloede natuur (bijvoorbeeld gevoerde dieren) 


diessen 

Eagle 


Amerikaanse zeearend