Eiffel Vlak voor dat hij wegvloog nog even in volle glorie