1. Beïnvloede natuur (bijvoorbeeld gevoerde dieren) 
3. Dieren, gefotografeerd vanuit een hut, auto of schuiltent. 
4. Dieren in het wild (dieren, die gewoon vrij rondlopen en die niet beïnvloed zijn) 


Teteringen 

Havik 


Vanuit een foto hut in Brabant. Deze havik – man was er zich van bewust dat er een buizerd in de buurt zat om zijn maaltijd af te nemen.
Gelukkig kwam het eerste zonlicht want vlak daarvoor zaten we nog op 6400 iso met lage snelheid te fotograferen.