4. Dieren in het wild (dieren, die gewoon vrij rondlopen en die niet beïnvloed zijn) 


Groene Hart. 

Purperreiger. 


Een knappe visser deze Purperreiger die al een grote vis naar binnen gewerkt had, deze vis is een Snoek.