Vossemeer In en om het Vossemeer tientallen grote zilverreigers.
Langs de rand van het meer een laagje ijs en op dat ijs stond een hele grote groep…..in de luwte van het riet….lekker in de zon.
Prachtig gezicht.
(de dag ervoor stond er een roerdomp naast….h??l bijzonder)