3. Dieren, gefotografeerd vanuit een hut, auto of schuiltent. 


Lepelaarsplassen 

Havik met Slobeend 


Plotseling vlogen alle Slobeenden op uit een groot wak maar eentje was te laat en werd geslagen door een Havik. Dit gebeurde op ruim 100 meter afstand.