3. Dieren, gefotografeerd vanuit een hut, auto of schuiltent. 
4. Dieren in het wild (dieren, die gewoon vrij rondlopen en die niet beïnvloed zijn) 


Stellendam. 

Nijlgans. 


Nijlgans was in een gevecht geraakt met een Bergeend en koos het hazepad.