1. Beïnvloede natuur (bijvoorbeeld gevoerde dieren) 
4. Dieren in het wild (dieren, die gewoon vrij rondlopen en die niet beïnvloed zijn) 


Drents Friese woud 

Buizerd 


Dit is een foto van twee en een halve maand later het buizerdjong is al enige tijd uitgevlogen en heeft zich volgens plan aangesloten bij de ouders dus zij leren jagen en prooien vangen. De buizerd leeft in volle vrijheid en kan zich inmiddels prima redden en heeft al weer afstand genomen van de ouders en ook van mij. Ik leg om de winter door te komen af en toe een prooi neer maar wordt nog maar zelden opgehaald dus een teken dat in eigen behoefte kan worden voorzien.