Deze parende Juffers trof ik aan op een bloeiende grasspriet.