Friesland Leuk voor mij dat deze jonge tureluur even mooi dichtbij kwam om te foerageren.