Deze Grote bonte specht zat aan de achterzijde van het stammetje en kwam even tevoorschijn.