3. Dieren, gefotografeerd vanuit een hut, auto of schuiltent. 
4. Dieren in het wild (dieren, die gewoon vrij rondlopen en die niet beïnvloed zijn) 


Vinkeveense plassen 

Kleine modderkruiper; Cobitis taenia 


Dit is hert prooi visje in volle glorie, een klein langwerpig visje tot max 14 cm maar veel kleiner, ongeveer 8 cm. De soort leeft dus in zoetwater en graaft zich in het zand bij gevaar