Groene Hart. 


Purperreiger 


Een mooie vangst voor de Purperreiger.