4. Dieren in het wild (dieren, die gewoon vrij rondlopen en die niet beïnvloed zijn) 


Groene Hart. 

Aalscholver 


Deze Aalscholver ging er even mooi voor zitten.