Heemtuin Nieuwkoop Juffer op een nog niet rijpe braam