1. Beïnvloede natuur (bijvoorbeeld gevoerde dieren) 


Overijssel 

Eekhoorn 


Deze eekhoorn kwam voorzichtig even kijken of er nog wat te halen viel.