4. Dieren in het wild (dieren, die gewoon vrij rondlopen en die niet beïnvloed zijn) 


Kavaki, Lesbos 

Poecilimon mytilenensis 


Prachtige diertjes zijn deze endemische sprinkhanen van het Griekse eiland Lesbos. Dit voorjaar zag je ze vrijwel overal in grote aantallen.