De wieden. BMP’en in de Wieden.
Steevast de camera mee.
Hopen dat er iets moois te fotograferen valt.
En als je dan zo’n beestje voor je lens krijgt….super.
Hij/zij bleef n?t lang genoeg staan om tussen het riet door te kunnen fotograferen.
Genomen vanuit een punter.