4. Dieren in het wild (dieren, die gewoon vrij rondlopen en die niet beïnvloed zijn) 


willeskop 

grote zilverreiger 


even rustig een visje vangen,met al die ganzen er om heen, was er niet bij…hij keek om zich heen en was ook weer gauw weg.