1. Beïnvloede natuur (bijvoorbeeld gevoerde dieren) 


tuin Kampen 

sijs 


Bij het thema geel hoort natuurlijk ook de sijs……vooral het mannetje heeft een prachtige gele kleur. Bij hele strenge winters hebben we ze sóms in de tuin.