Arkemheen Zij ging ervandoor. Hij bleef beteuterd achter…