3. Dieren, gefotografeerd vanuit een hut, auto of schuiltent. 
4. Dieren in het wild (dieren, die gewoon vrij rondlopen en die niet beïnvloed zijn) 


Oostvaardersplassen 

Kemphaan 


Deze kemphaan vloog voorbij boven het rimpelloze water van de Oostvaardersplassen.