Nijkerk In de Arkemheenpolder liep deze mooie soort met z’n mooie gebandeerde borst.