3. Dieren, gefotografeerd vanuit een hut, auto of schuiltent. 
4. Dieren in het wild (dieren, die gewoon vrij rondlopen en die niet beïnvloed zijn) 


Oostvaardersplassen 

Steltkluut 


Een rimpelloze watervlakte vormde een spiegel voor deze steltkluut.