1. Beïnvloede natuur (bijvoorbeeld gevoerde dieren) 
4. Dieren in het wild (dieren, die gewoon vrij rondlopen en die niet beïnvloed zijn) 


Marakissa River Camp, Gambia 

Twee glansspreeuwen met bijzondere kleuren. 


In het Marakissa River Camp zijn in de ‘tuin’ altijd mooie aardewerk schalen met drinkwater aanwezig. Dit om in de waterbehoefte van veel wilde vogelsoorten te voorzien. Die komen er dan ook geregeld op af. Sommige soorten zijn niet zo schuw maar andere daarentegen zijn weg bij de minste of geringste beweging. Glansspreeuwen houden het midden tussen de uitersten. De kleuren van deze vogels zijn fantastisch waaronder ook hun mooie gele ogen. 

  • Credit: Hans de Waard 8545
  • Taken: 20 januari, 2017