04 Niet beïnvloede dieren


Groene Hart.


Torenvalk.Torenvalk in fraai licht en een klein beetje regen.