Home Over deeldenatuur.nl Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Stichting Deel de Natuur, gevestigd aan Boulevard de Favauge 2, 2042TT Zandvoort, (hierna “DDN”), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van DDN. DDN is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden, zoals gelinkte websites en andere bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

DDN respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. DDN doet dit in overeenstemming met de daarvoor geldende wetgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens, Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens worden verzameld als u de website gebruikt, waarom dat zo is en hoe uw gebruikservaring hiermee wordt verbeterd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
 

DDN heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve met toestemming hun van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u meent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website, dan verwijderen wij deze informatie desgewenst.

Doel

DDN gebruikt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar dienstverlening, (in de toekomst) voor verzending van een nieuwsbrief of reclame, om u te informeren over evenementen, voor het beantwoorden van uw vragen, om u te informeren over wijzigingen in dienstverlening en producten en om u in staat te stellen een account aan te maken.  Wanneer u een nieuwsbrief niet langer op prijs zou stellen, kunt u zich via het contactformulier op de website afmelden.

Wanneer u via e-mail of op andere wijze berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken, of om u in de toekomst voor vergelijkbare zaken te benaderen. Indien dit het geval is worden ook deze gegevens opgeslagen in een beveiligde omgeving. DDN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zal dat alleen met uw toestemming gebeuren. DDN zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de dienstverlening van DDN. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van DDN sluit DDN een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging  ten aanzien van uw gegevens. DDN blijft verantwoordelijk voor zulke verwerkingen.

DDN zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor het uitvoeren van onze dienstverlening, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Degenen die voor DDN werkzaamheden verrichten, inclusief door ons ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Inzage,  aanpassing en verwijdering van gegevens

U hebt het recht op toezending van de door ons bewaarde persoonsgegevens (in print of via een andere gegevensdrager) in te zien, om deze gegevens te (laten) corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DDN. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u indienen via het contactformulier op de website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Bewaren en beveiligen van gegevens

Gegevens die u ons verstrekt bij het openen  van een account bewaart DDN zolang het account actief is. Bij het verwijderen van het account worden deze gegevens automatisch verwijderd. Onze algemene bewaartermijn voor (alle andere) persoonsgegevens is 3 jaar.  Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.  Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Ze stellen de eigenaar van een website in staat om op basis van de verzamelde informatie de aangeboden diensten te verbeteren. Op dit moment gebruikt DDN gebruikt geen cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.

Beveiligde verbinding

Uitwisseling van gegevens via de website van DDN geschiedt via een SSL-verbinding, een door middel van codering beveiligde verbinding tussen de Secure Server (beveiligde computer) en de bezoeker. Een SSL-verbinding is te herkennen aan het slotsymbool voor de website url (de websitenaam).

Wijzigingen aan de website van DDN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van DDN, dan kunt u contact met ons opnemen. Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier op de website.

DDN wil u er tenslotte op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Stichting Deel de Natuur, Mei 2018

Reacties

Geef een reactie