Home Over deeldenatuur.nl Doelstelling Stichting Deel de Natuur en ANBI

Doelstelling Stichting Deel de Natuur en ANBI

 

De Stichting  “Deel de Natuur”  is een modern digitaal platform waar passie voor fotografie en natuur centraal staan.

Deel de Natuur  onderscheidt zich van social media door alleen beelden van hoge kwaliteit te laten zien . Om dit te bereiken worden de aangeboden beelden eerst beoordeeld door een team van ervaren natuurfotografen.

Na plaatsing op de website kunnen de gebruikers van Deel de Natuur feedback op de foto’s geven. Deze commentaren kunnen bijdragen aan het verhogen van de “kennis en kunde” van de individuele fotografen.  Tevens worden ervaring en kennis van de leden gedeeld tijdens fotodagen en workshops, die door Deel de Natuur op regelmatige basis georganiseerd worden.

Veel fotoplezier bij Deeldenatuur.nl !

 

 

ANBI-status

Stichting Deel de Natuur staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als Culturele ANBI . Giften of donaties aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belasting. 

 

INLEIDING

Doelstelling zoals geformuleerd in de statuten van de stichting DDN

Het duurzaam behoud en de bescherming van onze natuur en onze invloed daarop via beeld, tekst en educatieve middelen onder de aandacht te brengen. Dit moet resulteren in het creëren van nieuwe en in stand houden van aanwezige natuur op basis van een zo’n groot mogelijk maatschappelijk draagvlak.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • Het openstellen en in stand houden van de website www.deeldenatuur.nl.
 • Het bevorderen van verantwoorde natuurfotografie.
 • Het organiseren van andere activiteiten op het gebied van natuurfotografie zoals thematisch fotograferen en fotodagen.
 • Het uitgeven van publicaties.

Om natuurfotografen de kans te geven hun beelden met anderen te delen en om de kwaliteit van natuurfotografie te vergroten  biedt de stichting natuurfotografen de kans hun beelden te plaatsen op www.deeldenatuur.nl , de website die de stichting beheert. Geplaatste foto’s worden gemodereerd door een team moderatoren en worden voorzien van opbouwend commentaar.  Foto’s kunnen in verschillende categorieën worden aangeboden. Leden kunnen deelnemen aan de fotobespreking.

Om foto’s te kunnen plaatsen moet men lid worden van DDN. Het lidmaatschap is gratis.

De leden van DDN zijn betrokken en enthousiaste natuurfotografen. Op het platform wordt veel waarde gehecht aan het respect voor de natuur en voor elkaar. Dat komt tot uiting in de beschrijving bij de foto’s, de informatie over de omstandigheden waaronder de foto’s gemaakt zijn en de manier waarop de leden onderling feedback geven op elkaars foto’s. Kritisch maar in een prettige sfeer.

Doelstelling komende jaren:  vergroten van het aantal actieve leden van DDN en het vergroten van de kwaliteit en diversiteit van de natuurfotografie van deze leden. Optimaliseren van de website.

 

MISSIE, VISIE, STRATEGIE

Nederland kent een zeer groot aantal natuurfotografen, variërend van zeer ervaren tot beginnend liefhebber. Deze natuurfotografen hebben liefde voor de natuur maar belasten de natuur ook. Natuurfotografie moet op een verantwoorde wijze plaatsvinden.

Het werk van natuurfotografen is belangrijk voor het creëren van algemeen besef van de schoonheid en kwetsbaarheid van onze natuur.  Kwalitatief hoogstaande en gevarieerde natuurfotografie  heeft het meeste impact. De stichting DDN heeft als doelstelling verantwoorde natuurfotografie en het vergroten van de kwaliteit en diversiteit van natuurfotografie. De doelgroep is breed, zowel beginnende als meer ervaren natuurfotografen.

De stichting beheert daartoe een website: www.deeldenatuur.nl. Er zijn andere fora waar natuurfotografen  hun werk kunnen delen maar op deze fora ligt de nadruk minder op de kwalitatieve en creatieve aspecten van de geplaatste foto’s en op deze fora is er minder interactie met  leden over de kwaliteit van de geplaatste foto’s.

Doelstelling

Voor de komende jaren is de belangrijkste doelstelling een verdere  toename van het aantal geregistreerde en actieve leden en het verder verbeteren van de kwaliteit van de geplaatste foto’s, met name ook door het verbeteren van de fotobespreking op de website. Daarnaast is het verder optimaliseren van de website belangrijk.

Huidige situatie

De stichting heeft momenteel (mei 2021) 1930  geregistreerde leden. Er komen leden bij maar er verdwijnen ook leden. Het aantal leden neemt wel gestaag toe. De leden nemen enthousiast deel aan de fotodagen en het thematisch fotograferen. Het bespreken van de kwaliteit van de geplaatste foto’s en het geven van opbouwende kritiek  is moeilijk maar heeft alle aandacht. Ook actieve deelname van leden aan de fotobespreking kan worden verbeterd. Dit laatste punt is op alle fotofora een probleem.

Strategie

We proberen  de doelstellingen te  bereiken door middel van diverse activiteiten zoals:

 • Modereren en becommentariëren van de geplaatste foto’s. Door dit kwalitatief zo goed en opbouwend mogelijk te doen hopen we aantrekkelijk te zijn voor nieuwe leden met minder ervaring
 • Foto van de dag
 • Foto in de spotlight
 • Maandelijks thema
 • Plaatsen van portfolio’s en artikelen op de website
 • Aandacht voor clubs en verenigingen van Natuurfotografen
 • Delen van resultaten via Facebook voor het creëren van een zo groot mogelijke exposure
 • Organiseren van fotodagen
 • Fondsenwerving

Voor de komende jaren zijn de belangrijkste items

 • Groei van het aantal leden
 • Optimaliseren van de website
 • Verbeteren van de kwaliteit van de fotobespreking
 • Fondsenwerving

 

ORGANISATIE

Fiscaal nr:  822685462

ANBI status: toegekend per 1 januari 2018 : Algemeen nut beogende instelling (ANBI) en   Culturele ANBI.

KvK nummer: 50340476

Postadres:  Boulevard de Favauge 2, 2042 TT  Zandvoort

Mailadres:  Info@deeldenatuur.nl

Bestuursleden (onbezoldigd)

 • Voorzitter:  Brigitte van Krimpen
 • Secretaris/penningmeester:  Loes Belovics
 • Algemeen bestuurslid:  Leo Vogelenzang

De stichting wordt ondersteund door een team van 5 onbezoldigde moderatoren.

Werven van fondsen: Inkomsten genereert de Stichting uit bijdragen van diverse sponsoren.

 

JAARVERSLAGEN

Jaarverslag 2018

Jaarverslag  2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2023

 

 

Reacties

Geef een reactie