05 Creatieve/experimentele foto


Gooilust


Een bijna dode boomExperimenteren met meervoudige opnames in het bos. Op zoek naar de wildernis.