04 Niet beïnvloede dieren
05 Creatieve/experimentele foto
06 Bewerkte, gemanipuleerde foto


Delft


VogelsVeel lepelaars in de lucht kunnen fotograferen en daar deze compositie mee gemaakt door drie foto's samen te voegen.