00 Landschap, flora, diversen
06 Bewerkte, gemanipuleerde foto