03 Schuilhutfotografie
04 Niet beïnvloede dieren


  • Aperture: 5.6
  • Focal length: 571.53478204864mm
  • ISO: 1000