Home Thema van de maand mei - Weidevogels

Thema van de maand mei - Weidevogels

 

Het thema van de maand mei -  Weidevogels

  

Nederland is van oudsher een weidevogelland. Maar het gaat niet goed met onze vogels, vandaar dat we ze deze maand volop in het zonnetje zetten.

Door versnippering van weidegebieden, intensieve bemesting, verlagen van het grondwaterpeil en nieuwe woonwijken worden de vogels steeds verder teruggedrongen en staan alle alarmbellen te rinkelen. Hopelijk kunnen we het tij nog keren door speciale vogelreservaten aan te leggen in ons land zodat de vogels daar in alle rust kunnen leven en broeden.

In het voorjaar keren de weidevogels vanuit hun overwinteringsplekken in Afrika en Zuid-Europa terug naar Nederland. Meestal arriveert de grutto als eerste, soms eind februari al. De kievit, tureluur en scholekster volgen snel daarna. Sommige vogels blijven zelfs steeds langer in ons land door de minder strenge winteromstandigheden.

Onder weidevogels verstaan we de vogels die broeden in weilanden en op akkers. Er zijn primaire- en secundaire weidevogels. De primaire soorten broeden hoofdzakelijk op het grasland,  terwijl de andere categorie dat in mindere mate doet. Waarom dit precies zo is, is niet echt duidelijk. Een soort kan in het ene jaar als een secundaire weidevogel worden gezien maar door veranderingen in het gedrag en/of omstandigheden doorschuiven naar de primaire weidevogels. Bron: https://www.anvdekan.nl/weidevogels/soorten-weidevogels/

Verras ons deze maand met je mooiste beelden van onze nationale trots, maar respecteer ook de natuur en gun de vogels hun rust.

Behalve vogels die in de weide zitten, mogen het natuurlijk ook vliegbeelden zijn of aandoenlijke pulletjes onder de vleugels van hun ouders.

Zoals altijd zijn ook de beelden uit je archief weer welkom. Om mee te doen kies  je bij het uploaden van je foto voor Categorie 01 – Thema van de maand

We kijken er weer naar uit en geven je onderstaand nog wat inspiratie, waarbij we je meteen even een idee geven van de primaire en secundaire weidevogels,  te beginnen met de primaire:

 

 

Grutto - Aart M. van Veldhuizen

 

 

Kievit - Annie Keizer

 

 

Scholekster - Dick Renes

 

 

Tureluur - Peter van den Bos

 

 

Wulp - Anne Reitsma

 

 

Kemphaan - Willem de Wolf

 

 

Watersnip - Willem de Wolf

 

 

Zomertaling - Loes Belovics

 

 

Gele Kwikstaart - Marga Ronhaar

 

 

Graspieper - Leo Tukker

 

 

Veldleeuwerik - Eric Gibcus

 

Bovenstaand een globaal overzicht van de primaire weidevogels,  de lijst van de secundaire soorten is wat langer en omvat o.a. de wilde eend en andere eendensoorten als slobeend, bergeend, krakeend en wintertaling. Daarnaast onder meer de meerkoet, bontbekplevier en kleine plevier, kluut, visdief, kwartel, zwarte stern, waterhoen, patrijs, fazant, paapje, grauwe gors.

 

 

Een kleine  selectie van de secundaire weidevogels V.l.n.r.  Krakeend, zwarte stern, meerkoet, wintertaling, bergeend, kleine plevier, slobeend, wilde eend, visdiefje (© Loes Belovics)

 

 

Na afloop van de maand wordt de winnaar bepaald door het geven van stemmen/duimpjes.  

De winnende foto krijgt een plekje in de spotlights en extra aandacht op Facebook en Instagram én maakt kans op een mooie prijs! 

Uit de winnaars van de maandthema’s wordt namelijk een overall winnaar gekozen

 

 

Reacties

Geef een reactie