Home VNF Friesland

VNF Friesland

Logo banner 25 jaar

 VNF-Friesland 

De Vereniging voor Natuurfotografen Friesland (VNF-Friesland) heeft als thuisbasis Heerenveen, waar de maandelijkse bijeenkomsten plaatsvinden. De vereniging telt 50 leden, 9 vrouwen, 41 mannen. Op onze website (www.vnf-friesland.nl) is ons werk te zien en is allerlei praktische informatie rond de club te vinden. 

 

Klaas Kanis

 Klaas Kanis 

 

VNF-Friesland bestaat in 2017 25 jaar. In het kader van dat jubileum worden allerlei activiteiten ontwikkeld zoals het maken van een fotoboek met werk van de leden, het verzorgen van een jubileumexpositie, het organiseren van enkele excursies, een fotowedstrijd voor leden en het samen met “It Fryske Gea” organiseren van fotografieworkshop voor kinderen. Vanzelfsprekend is er ook een feestavond voor leden en genodigden. 

 

Sam Dijkstra

Sam Dijkstra 

 

Wij hanteren geen formele toelatingscriteria, iedereen kan lid worden. Om praktische redenen is er wel een ledenstop bij 50 leden. Dat aantal wordt bepaald door de ruimte waarover wij beschikken en het in de hand houden van de fotobespreking met het oog op de tijd. 

 

Modified by CombineZP

Jogchum Reitsma

 

Maandelijkse bijeenkomsten 

Van september tot en met mei houden wij maandelijkse bijeenkomsten op zaterdagochtend in Heerenveen. Dan worden, in een ongedwongen en gezellige sfeer,  de ingestuurde foto's van de leden besproken, bij voorkeur aan de hand van de methode aanbevolen door de Fotobond uit "Over foto's gesproken". De bijeenkomst in januari staat in het teken van het nieuwe jaar en meestal nodigen wij een natuur- of landschapsfotograaf van buiten de club uit voor een presentatie. We streven ernaar dat fotobesprekingen regelmatig vooraf gegaan worden door een presentatie van circa 30 minuten door een van de leden over eigen fotowerk of meer in het algemeen over een aspect van (natuur) fotografie. Daarnaast is ook input van buiten nodig, daarom nodigen wij minstens een keer per jaar een (natuur) fotograaf uit van buiten de vereniging voor een presentatie. 

 

Gerda de Vries

Gerda de Vries 

 

Aan de foto besprekingen wordt door gemiddeld 35 leden deelgenomen. Aan excursies nemen gemiddeld 15 leden deel. Door de excursiecommissie wordt drie à vier keer per jaar een excursie  naar een voor natuurfotografen interessant gebied georganiseerd.  Overigens komt het regelmatig voor dat leden onderling afspreken om gezamenlijk ergens te gaan fotograferen. 

 

Hans Schinkel

Hans Schinkel 

 

Verder hebben wij een commissie die onderhoud, vernieuwing en uitbreiding van de website voor zijn rekening neemt. De expositiecommissie maakt ruwweg eens in de twee jaar een nieuwe collectie foto's die op uiteenlopende plaatsen getoond wordt. Voor de gelegenheid van ons 25-jarig jubileum in oktober dit jaar hebben wij een jubileumcommissie die allerlei activiteiten organiseert. 

 

Lubbert Boersma

Lubbert Boersma 

 

Onlangs zijn we begonnen met het oprichten van werkgroepen die speciale onderwerpen gaan uitdiepen. Die onderwerpen kunnen heel verschillend zijn en worden bepaald door waar behoefte aan is onder de leden. 

 

Franke de Jong

Franke de Jong

 

Expertise en invalshoeken 

De vereniging richt zich op serieuze natuurfotografen die de kwaliteit van hun fotografie willen vergroten. Wij zijn dus niet alleen een gezellige vereniging maar vooral ook een vereniging waar je veel kan leren. De leden hebben heel verschillende expertise en dat levert zeer uiteenlopend werk en bij de gestructureerde fotobespreking heel verschillende invalshoeken op. Daardoor zien we dat zowel bij nieuwe leden als bij degenen die al langer lid de kwaliteit van de fotografie op een steeds hoger peil komt te liggen. Een aantal leden valt regelmatig in de prijzen of vindt erkenning met een portfolio in een tijdschrift. Dit alles schept een sfeer waarin het streven naar meer kwaliteit vanzelfsprekend wordt.   Op onze website zijn van iedere bijeenkomst de ingestuurde foto's terug te zien,  evenals de "foto's van de maand". Verder hebben de meeste leden een foto galerij op de website van de club (www.vnf-friesland.nl) en/of een verwijzing naar hun eigen website. 

 

Jaap de Vries

Jaap de Vries 

 

Vormen van natuurfotografie 

In onze vereniging hebben we landschap-, vogel-, vlinder-, libelle-, paddenstoel-, zand- en waterfotografen, maar ook sfeer-, ruimte-, vorm- en structuurfotografen. De meesten beperken zich niet tot een van deze gebieden, maar maken combinaties. Er wordt ook geëxperimenteerd met bijvoorbeeld alternatieve standpunten en nabewerking om andere accenten te leggen of meer verborgen aspecten zichtbaar te maken. 

 

Roeli van Til

Roeli van Til

 

Favoriete fotogebieden 

Onze leden komen uit de provincies Friesland, Drenthe en Groningen. Dat beslaat een groot gebied waarin verschillende natuurterreinen liggen. Favoriet zijn onder andere de Friese en Groningse waddenkust voor landschap en (trek)vogels, de waddeneilanden voor flora, fauna en zandstructuren, het Lauwersmeer voor vogels en wilde paarden, de Drentse heide en veengebieden voor landschap en bijzondere flora en fauna. Daarnaast zijn er nog talloze fotografisch interessante kleinere gebieden. Tenslotte is er nog een groepje enthousiaste Noorwegen-gangers die elkaar daar al dan niet toevallig tegenkomen.  

 

Bianca de Vries-Smit

Bianca de Vries-Smit 

 

Sjoerd Hogerhuis

 Sjoerd Hogerhuis 

 

Rob Blanken

Rob Blanken 

 

Leo Vogelenzang

Leo Vogelenzang 

 

Gert Buter

Gert Buter 
 

Henny Leijtens

Henny Leijtens 

 

Igor Hoveijn

 Igor Hoveijn 

 

Jan Boer

Jan Boer 

 

Douw Struiksma

Douw Struiksma 

 

Reacties

  1. Goed initiatief,om op deze manier meer te weten te komen over de verschillende natuurfoto verenigingen.
    Ziet er goed en overzichtelijk uit.
    Ga zo door.

Geef een reactie