Home NFG

NFG

 

         

NFG Logo

    

Natuur Fotografen Gilde

 

Het Natuur Fotografen Gilde was de 1e Nederlandse vereniging in zijn soort, opgericht in 1977. Al snel kwamen er ook regionale verenigingen, en een gespreksgroep in de Fotobond. Halverwege het bestaan telde het Gilde tegen de 70 leden, en was het een ‘mannenclub’. Momenteel zijn er 39 leden, prettig overzichtelijk, en intussen is nu ca. een kwart van de leden vrouw. 

 

Dick Hoogenboom

Dick Hoogenboom 

 

De oprichters waren fotografen, filmers, en andere natuur-betrokkenen. Na een paar ernstige incidenten met nestfotografie door onoordeelkundige fotografen, die de landelijke pers haalden, werd serieus gesuggereerd om natuurgebieden voor fotografen te sluiten. Dat was van de zotte, maar er was behoefte aan een gesprekskader om tot verantwoorde natuurfotografie te komen. Het Gilde formuleerde daarom direct een “gedragscode”, die gelukkig brede publicitaire aandacht kreeg. De inhoud sprak, naar hedendaagse normen, eigenlijk vanzelf. Geen nestfotografie, geen verstoring of vervuiling, betrokkenheid bij natuur- en milieubescherming, enz. De ideeën over nestfotografie ontwikkelden zich sindsdien van een “absoluut nee” tot een bijna even streng “nee, tenzij …”. Leden worden verondersteld zich aan de code te houden. 

 

Fred de Gier

Fred de Gier 

 

Het Gilde telt leden uit het hele land, die bijeen komen in het centraal gelegen Natuurcentrum De Schaapskooi in Schoonrewoerd, ca. halverwege Den Bosch en Utrecht. Natuurlijk waren er in die 40 jaar problemen. Een duidelijke schending van de gedragscode, zij het zonder natuurschade, kreeg eens geen gevolg (boosdoener een te prominent lid), bestuursfuncties waren nauwelijks in te vullen, of het bestuur en/of sommige leden konden ineens niet meer goed door één deur. De belangrijkste oorzaak was de onderlinge wedijver bij de verkoop en publicatie van foto’s. Er zijn soms heel onelegant ‘vliegen afgevangen’, wat de open gedachtewisseling en sfeer niet ten goede kwam. Dat ligt ver achter ons. Gelukkig is al jarenlang de sfeer zelfs uitstekend, gezien de grote opkomst, geanimeerde stemming en fotokwaliteit. Wie niet komt heeft een geldige reden: op reis in het buitenland, of een gezondheidsprobleem. 

 

Gerard de Hoog

Gerard de Hoog 

 

Bekende vogelfotografen stonden aan de wieg van het Gilde, met Frits van Daalen centraal (nog steeds erelid). Geleidelijk richtte de blik zich breder, ook op zoogdieren, het landschap, insecten, experiment & abstracties – kortom, de hele levende en ‘dode’ natuur, op bovengemiddeld fotografisch niveau. Verre reizen stimuleerden die ruimere blik. IJsland en Scandinavië waren al direct geliefd, de rest van de wereld volgde, van Spitsbergen tot Antarctica, en de (sub-)tropen daartussen. Alleen ‘onderwater’ is helaas onderbelicht. Het Gilde wilde aanvankelijk alleen de fotografische top verenigen. Het imago van een ‘strenge ballotage’ bleef ons helaas ook aankleven nadat deze flink was versoepeld. Het verschijnen van zo’n 18 soortgelijke verenigingen dwong tot versoepeling, net als de explosieve groei van het aantal natuurfotografen in de digitale tijd. De onderlinge concurrentie verdween, toen onze tak van sport financieel minder ging opleveren, en velen betrokken werden in het faillissement van hun stockbureau. Hoe droevig ook, voor het Gilde betekende dat eigenlijk winst. Het gaat nu weer om het collegiaal delen van de passie voor natuurfotografie, het uitwisselen van ervaringen, en elkaars werk bekijken en bespreken. De huidige ballotage let op enige natuurkennis, en het tonen van fotografisch ‘groeipotentieel’. Een aspirant-lid hoeft nog niet aan de top te staan, maar streeft daar wel naar. Collegialiteit telt ook. 

 

Gertjan de Zoete

Gertjan de Zoete   

 

Veel leden hebben bijgedragen aan succesvolle boeken, tijdschriften en andere publicaties, of hebben die zelfs geïnitieerd. Het Gilde zelf produceert bij elk lustrum een royaal jubileumboek, en in de tussenliggende jaren een jaarmagazine. Ze bundelen het beste werk dat maandelijks op het scherm verschijnt. Vier maal per jaar komt een geïllustreerd digitaal ledenblad uit. Velen dragen hun passie uit via publicaties en lezingen voor instanties en verenigingen. Enkele malen exposeerde het NFG, kleinschalig bij instellingen of manifestaties, in 2017 groter op het jaarlijkse GDT-Natuurfotofestival Lünen (D). De eigen website wordt zeer druk bezocht. 

 

Rivier Njupan, bemoste stenen in een rivier, Zweden

Heike Odermatt: Rivier Njupan, bemoste stenen in een rivier, Zweden 

 

Behalve ledenavonden (2e zaterdag van de maand behalve juli/augustus) organiseert het Gilde jaarlijks een of twee lezingen, en een of twee werkweekends nabij een natuurgebied, waarin ook het sociale aspect meetelt. Incidenteel beginnen we ’s middags met een speciaal programmapunt en dineren gezamenlijk. Bij onze avonden en weekends is een partner altijd welkom, waarvan inderdaad druk gebruik wordt gemaakt. Dáár is wel meer dan een kwart van de aanwezigen vrouw! 

 

Hans van den Oever

Hans van den Oever 

 

Wie belangstelling heeft voor het lidmaatschap nodigen we uit te komen kijken. Inlichtingen: zie www.natuurfotografengilde.nl, of mail fotobroekman@online.nl.   

 

Henk Tromp

Henk Tromp   

 

Ingeborg Deppe

Ingeborg Deppe   

 

Jaap de Vries

Jaap de Vries   

 

Jeroen van der Kleij

Jeroen-van-der-Kleij   

 

Lenie Kneppers

Lenie Kneppers   

 

Leo Vogelenzang

Leo Vogelenzang   

 

Leon Hermans

Leon Hermans   

 

Mira Diels-Hoogenboom

Mira Diels-Hoogenboom   

 

Peter Muller

Peter Muller   

 

Peter Verwoerd

Peter Verwoerd   

 

Ria Lokker

Ria Lokker   

 

Riet Elen-Doorduyn

Riet Elen-Doorduyn   

 

Ruud van Putten

Ruud van Putten   

 

Sytze Jongma

Sytze-Jongma   

 

Ton Peter van Nieuwkerk

Ton Peter van Nieuwkerk   

 

Wim Broekman

Wim Broekman   

 

Reacties

Geef een reactie