Home DDN in gesprek met Richard Kalkman

DDN in gesprek met Richard Kalkman

 

DDN in gesprek met Richard Kalkman

Leren door te reageren, ervaar het voordeel van de wisselwerking!

 

Richard Kalkman is onlangs bij ons Team gekomen als moderator en in de gesprekken met hem kwam naar voren dat hij net als wij heel graag wat meer commentaren en interacties bij de foto’s zou willen zien.

De grote vraag die ons die gezamenlijk  bezighoudt is “Hoe kunnen we dat stimuleren?”  We kunnen het immers niet alleen, Deel de Natuur maken we samen met alle gebruikers.

 

 

We vragen Richard naar zijn visie en ideeën en hij begint direct enthousiast te vertellen:

“Heel graag wil ik jullie meenemen in mijn gedachtegang hierover. Een van de redenen dat ik foto’s op DDN plaats is dat ik graag opbouwende feedback ontvang. Uit ervaring weet ik hoe waardevol dit kan zijn in mijn ontwikkeling als fotograaf.”

 

 Hoe werkt volgens jou feedback nu eigenlijk?  

“Allereerst vraagt dit wat van de fotograaf zelf die zijn/ haar foto op DDN plaatst. De uitdaging zit in het uitgebreid omschrijven hoe de foto tot stand is gekomen. Deze toelichting ondersteunt de foto en gaat de medegebruikers meer duidelijkheid geven over het gelopen proces.”

 

Maar wat is nu precies opbouwende feedback?

“Bedenk vooraf wat je wilt bereiken met je feedback. Hierbij dient het uitgangspunt te zijn: blijf weg uit het oordeel. Daarmee bedoel ik commentaar zoals: ‘de horizon staat scheef’ of ‘het oog van de vogel is niet scherp genoeg’. Ook al klopt het commentaar, het vergroot het enthousiasme van de gebruikers niet echt. Sterker nog het demotiveert.”

 

Maar je mag dat toch wel benoemen? De fotograaf die op zijn fouten gewezen wordt kan daar dan lering uittrekken. Hoe zou je dat dan volgens jou moeten aanpakken?

“Zoek het in positieve feedback. Zorg dat het de fotograaf inzicht kan geven en uitkomsten biedt. Dit kun je bereiken door je eerst te verplaatsen in de gedachtegang en het perspectief van de fotograaf. Vraag je daarbij af wat de maker probeerde te bereiken. Hoe is het proces verlopen? Overweeg om de fotograaf uitleg te geven over wat jij anders zou hebben gedaan. Mocht je dit te confronterend vinden, dan zou dit ook in de vragende vorm kunnen. Bijvoorbeeld: zou deze foto sterker worden als…?”

 

Stel nu dat je eigenlijk geen idee hebt van de gedachtegang van de fotograaf, wat dan?

“Als de foto en/of de omschrijving hierover onvoldoende duidelijkheid geven, stel dan open vragen aan de maker. Denk hierbij aan vragen zoals: wat was je plan, hoe is je idee ontstaan, wat wilde je bereiken, wat voor verhaal wil je vertellen, waarover wil je feedback hebben, wat vind je sterk aan je foto etc, dan ontstaat er vanzelf meer duidelijkheid én de zo gewenste interactie.”

 

We hebben het nu vooral over opbouwende feedback waar de fotograaf lering uit kan trekken, maar er is natuurlijk ook een andere kant, namelijk de punten waarop een foto uitblinkt, wat kunnen we daarmee doen in plaats van alleen maar roepen ‘Mooi!’?

 “In zo’n geval is het van belang om welgemeende complimenten te geven. Dit bereik je door te omschrijven wat je goed vindt aan de foto.( bijv. kleur, compositie, titel, idee etc.). Dit is van wezenlijk belang voor de fotograaf. Immers het bevestigt zijn/ haar gemaakte keuzes en werkt vooral motiverend."

 

 

 

Niet iedereen vindt het gemakkelijk om een foto te analyseren en van feedback te voorzien. Daar staat tegenover dat het ontvangen van feedback soms ook moeilijk en confronterend kan zijn. Wat zou volgens jou helpen om hier als ontvanger mee om te gaan?

“Stel jezelf open voor het ontvangen van feedback, ervaar dat de terugkoppeling waardevol is. Het stelt je namelijk instaat om jezelf te verbeteren en een nog betere fotograaf te worden. Probeer te begrijpen wat de feedbackgever bedoelt. En bedenk of je wat met de feedback kunt.

Reageer niet meteen vanuit een impuls gedachte maar laat het even bezinken. Lees de feedback op een later moment nog eens. Is de boodschap niet helder genoeg voor je, vraag dan om verduidelijking. Zo voorkom je verkeerde aannames en misverstanden.”

 

Dat lijkt ons een goed en duidelijk advies. Hoe ga jij zelf om met feedback die je krijgt?

“Ik zie feedback vooral als een cadeautje. Ik vergeet ook nooit de feedbackgever te bedanken voor zijn/ haar eerlijkheid en openheid. De feedbackgever heeft moeite gedaan om mij verder te helpen. Ik laat ook weten of ik iets met de feedback kan en vraag eventueel nog om nadere suggesties over wat ik anders had kunnen doen.”

 

 

Het is duidelijk dat de ontvanger van feedback daar veel van kan leren, maar hoe zit het met degene die de moeite neemt om de feedback te geven?

“Dat is een goede vraag, want daarin zit nu juist de mooie wisselwerking. De gever van feedback daagt zichzelf uit om de foto goed te analyseren en plus- en minpunten daarbij te benoemen. Je zult zien dat je hierdoor ook je eigen foto’s nog beter zult kunnen beoordelen, waardoor je er zelf veel voordeel van hebt.

Kortom sta eens even stil bij hoe waardevol het kan zijn als we elkaar in onze ontwikkeling kunnen helpen en ondersteunen door opbouwende feedback te geven. Hoe mooi wil je het hebben.”

 

Richard, hartelijk dank voor jouw heldere visie en de vele goede adviezen, wil je de DDN-gebruikers nog iets meegeven? 

“Dat wil ik uiteraard  graag doen:

Van harte nodig ik jullie uit om de uitdaging van feedback geven en ontvangen aan te gaan. Je zult ervaren dat dit een aanzienlijke bijdrage gaat leveren aan de verdieping van de dialoog. Een leerzame wisselwerking. Waar niet alleen jij iets van opsteekt, maar ook de andere gebruikers die dit lezen.  Het helpt ons allemaal in de verdere ontwikkeling als fotograaf.

En daar is het team van DDN allemaal om te doen.”

 

 

Shortlist:

Deze shortlist zou je kunnen helpen bij het geven van feedback. Je hoeft ze niet stuk voor stuk in de opgegeven volgorde af te werken. Het is evenmin noodzakelijk om altijd alle zeven punten toe te passen. Ze fungeren louter als leidraad waaruit je inspiratie kunt halen wanneer je feedback geeft.

1.      Stap in de gedachten van de fotograaf. Probeer je in te leven in zijn of haar visie achter het beeld. Bedenk hoe je zou kunnen ondersteunen. 

2.      Begrijp de intentie van achter het beeld. Stel gerichte vragen om hier meer inzicht in te krijgen. 

3.      Benoem de elementen die naar jouw mening de foto goed maken. Denk daarbij aan kleur, compositie, titel, idee etc. Geef oprechte complimenten over deze aspecten. 

4.      Wijs eventueel op aspecten die je anders zou aanpakken en leg uit waarom. Als je het voorzichtiger wilt brengen, formuleer dan je feedback in de vorm van een vraag. 

5.      Informeer naar het creatieve proces. Vraag bijvoorbeeld hoe het idee tot stand kwam, welke aspecten soepel verliepen en welke uitdagend waren. 

6.      Moedig de maker aan om zelf te reflecteren op de foto en het creatieve proces. Vraag naar de tevredenheid en welke veranderingen hij/zij in de toekomst zou overwegen. 

7.      Gebruik open vragen. Die beginnen met 'wat', 'hoe', 'welke', enzovoort. Deze vragen stimuleren het dieper denken en de discussie.

 

 

Reacties

  1. Wat een inspirerend artikel en Richard, ik ben helemaal met je standpunten eens. Zelf probeer ik altijd vanuit het gevoel dat een foto bij mij teweeg brengt te reageren en dat te verwoorden.

  2. Goed artikel Richard, ook ik kan mij hier in vinden. Juist de feedback waar ik het niet mee eens was hebben mij geholpen om kritisch te kijken naar mijn foto's....👍

Geef een reactie